ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง มอบนโยบาย “โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน น่ายล”

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง มอบนโยบาย “โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน น่ายล” วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า การบริหารงานโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง มอบนโยบาย “โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน น่ายล” การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกวินัยให้เด็กได้มีความรับผิดชอบ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายจงรักษ์ สอนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง และคณะครูร่วมให้การต้อนและรับมอบนโยบาย ณ ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น