ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเตรียมการรับในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโบบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นที่สันต้นเปา) ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย