ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลัง โรงเรียนบ้านปางคึก ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายอภิปราย โสภายิ่ง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 อย่างปลอดภัย ชุดที่ 12 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางคึก ในการดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ และด้านคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านปางคึก ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย