ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน นิเทศก์เตรียมความพร้อมรับการเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน นิเทศก์เตรียมความพร้อมรับการเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยียมการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเตรียมพร้อมของโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ในการรับการประเมินฯเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน มอบนโยบายเร่งพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกวินัยให้เด็กได้มีความรับผิดชอบ และสร้างการมีส่วนร่วมสมาคมผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมภาคภูมิใจ โดยคณะครูร่วมกันให้ต้อนรับและรับนโยบายการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ณ ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น