ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนรางวัลพระราชทาน มุ่งสู่ทักษะแห่งอนาคตเท่าทันเทคโนโลยี

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนรางวัลพระราชทาน มุ่งสู่ทักษะแห่งอนาคตเท่าทันเทคโนโลยี วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านโป่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ ชื่นชมและกำชับให้ทุกคนรักษาคุณภาพทุกด้านให้สมกับเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับทางผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาใหม่ใช้ความรู้ความสมารถในการใช้เทคโนโลยี คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและสนับสนุนการเรียนการสอน ก่อนขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดต่อไป โดยมีนายบุญรัตน์ พิมขาลี ผอ.ร.ร.บ้านโป่ง คณะครูร่วมกันให้ต้อนรับ ณ ร.ร.บ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น