ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจความพร้อมสนามสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนดประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเชียงราย และร่วมประชุม ผอ.สพท ทุกเขตในจังหวัดเชียงราย และสพม.เชียงราย เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ อกศจ.เชียงราย พิจารณาให้ความเห็นต่อ กศจ.เชียงราย ณ ห้องประชุม Conference สพป.เชียงราย เขต 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย