ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล”

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล” วันที่ 19 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ของ ร.ร.อนุบาลเวียงชัย ชื่นชมยกย่องเป็นโรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล ชื่นชมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการอ่านและกล้าแสดงออก พร้อมพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน แนะให้เร่งสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยนางประทับใจ ลครพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมกันให้ต้อนรับและรับนโยบายการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ณ ร.ร.อนุบาลเวียงชัย บ.ด้าย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น