ประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยงาม ดำรงตำแหน่งครบ 6

เดือนวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิฯ อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย และ นายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ดำรงตำแหน่งครบ 6 เดือน ในราย นางอัญชิษฐา ตนภู ผอ.โรงเรียนบ้านดอยงาม ณ ร.ร.บ้านดอยงาม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย