#ประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเจริญวิทยา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย และ นายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ดำรงตำแหน่งครบ 6 เดือน ในราย นายวสุรัตน์ เขื่อนแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเจริญวิทยา ณ ร.ร.ห้วยเจริญวิทยา ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย