ประชุมสัญจร ประธานกลุ่มโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 1 เน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย พบปะชี้แจง มอบนโยบายแนวทางการบริหารการศึกษาในการประชุมสัญจร ประธานกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้ความสำคัญการสอบ O-Net และ RT เพื่อใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถ พร้อมเร่งประเมินการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ มีผลงานและมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีนายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผอ.ร.ร.บ้านสันกลาง สถานที่จัดประชุม และผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มขุนกรณ์-ดอนชัย คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น