ประชุมมอบนโยบาย 23 ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมและชี้แจงข้อราชการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 23 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น