ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 102 โรงเรียนในสังกัด

#ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 102 โรงเรียนในสังกัด วันที่ 6 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย พบปะชี้แจงแนวทางและมอบนโยบายการบริหารการศึกษา ในการประชุมสภากาแฟประธานกลุ่มโรงเรียน 16 กลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา2563 เพื่อวางแผน ติดตามและพัฒนาคุณาภาพการศึกษา โดยมี นายคำนึง ยากองโค ผอ.ร.ร.แม่มอญวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่มอญวิทยา ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น