ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประเมินฯ เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม เสริมสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดี ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2565 นี้ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย