ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบปลายปี ค้นจุดด้อย หาจุดเด่น พร้อมพัฒนาการศึกษาภาคเรียนต่อไป

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกและวิเคราะห์ผลการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 ภายหลังจากที่ 102 โรงเรียนได้จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันของ สพฐ. พร้อมได้รวบรวมไฟล์การบันทึกผลการประเมินผล แบ่งเป็น 16 กลุ่มโรงเรียนโดยครูผู้เป็นตัวแทนกลุ่มรวม 32 คน มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี น.ส.ธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประสานและรวบรวม ก่อนส่งข้อมูลระดับเขตพิื้นที่การศึกษา ต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น