บรรจุ 2 ครูผู้ช่วยและเรียกรายงานตัว 1 พนักงานราชการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ภายในห้องประชุมพวงเพชร นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพปเชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายสมรคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พบปะให้โอวาท ผู้ที่รับการบรรจุครูผู้ช่วยสองตำแหน่งวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู
และมอบหมายให้นายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่บริหารงานบุคคล พบปะและให้โอวาทผู้ถูกเรียกรายงานตัวพนักงานราชการ 1ตำแหน่งวิชาเอกคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านช่องลม อ.เวีนงชัย ณ ห้องทำงานกลุ่มบุคคล อาคาร 2 สพปเชียงรายเขต 1 ต.เวียงอ.เมือง จ.เชียงราย