นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สกสค. คณะบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันที่ 21 มกราคม 2564 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สกสค. คณะบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564 ขับเคลื่อน รูปแบบ (Mode!) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมมือง และโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง) สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ สพป.เชียงรายเขต 1-4 และ สพม.36 ในการลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีการบูรณาการด้านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2-4 ผอ.สพม.36 รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมดำเนินกันขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรายสำหรับสถานศึกษาของจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้แก่ ร.ร. อนุบาลห้วยสัก สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ร.ร.สันกลางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ร.ร.บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 3 ร.ร.อนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ได้แก่ ร.ร.แม่จันวิทยาคม โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง จำนวน 2 แห่งได้แก่ ร.ร. ผาขวางวิทยา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และ ร.ร.แม่แอบวิทยาคม สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

ใส่ความเห็น