ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ (แยกตามสนามสอบ)

สนามสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

สนามสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

สนามสอบที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

สนามสอบที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม