หลักเกณฑ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร / การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)

-ผู้บริหารสถานศึกษา

-ครู

-ครูผู้ช่วย

-งานขอช่วยราชการ

-พนักงานราชการ