Open House English Day โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สร้างเวทีการแสดงความสามารถของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการปิดงาน Open House English Day ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีทักษะในการแก้ปัญหา ให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับชมผลงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานโดยเทศบาลตำบลสันทราย และนายขจร แก้วตา ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นประธานคณะทำงานโครงการในการจัดงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย