Evaluation Team สพฐ. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี ผู้บริหารทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ภายในห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 และในฐานะประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ (Evaluation Team) ดำเนินกระบวนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ของนายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพนักบริหารการศึกษาตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่