เว็บไซต์ E-Money "เข้าระบบไม่ได้ รหัสไม่ถูกต้อง" ให้ติดต่อสอบถามกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขออภัยในความไม่สะดวก

"โปรดดูตัวอย่างการเข้าสู่เว็บไซต์ให้ครบถ้วน"

"ภาพแจ้งเตือนที่ 1 ให้คลิกเลือก advance หรือ ขั้นสูง"

"ภาพแจ้งเตือนที่ 2 ให้คลิกเลือก Proceed หรือ ดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์ www.chiangrai1.ksom2.net"