กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
นายปริญญา ณ วันจันทร์

นายปริญญา ณ วันจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

นายปริญญา ณ วันจันทร์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
นางพวงผกา สุขัมศรี

นางพวงผกา สุขัมศรี

ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพวงผกา สุขัมศรี

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 129
โทรสาร : 0-53713668
นางวิเลียม วัฒนศิริ

นางวิเลียม วัฒนศิริ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางวิเลียม วัฒนศิริ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410  ต่อ 129
โทรสาร : 0-53713668
นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง

นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง

พนักงานพิมพ์

นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง

โทรศัพท์ : 0-5371-1410  ต่อ 129
โทรสาร : 0-53713668