# ข้อปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่เสี่ยง ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง, มีไข้รีบไปพบแพทย์, ไม่ปกปิดข้อมูล!

สายด่วน 08-1883-4216, 08-8224-0147


รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 06/04/2564
ติดเชื้อสะสม
5,945 ราย
หายแล้ว
5,531 ราย
กำลังรักษา
316 ราย
เสียชีวิต
98 ราย

ยอดติดเชื้อของบุคลากรและนักเรียน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
  • ติดเชื้อสะสม รวม 6 ราย
  • ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สะสม 3 ราย | รักษาหายแล้ว 3 ราย
  • นักเรียน สะสม 3 ราย | รักษาหายแล้ว 3 ราย
เฝ้าระวัง