Coaching Team สพฐ. Cluster 16 ตรวจเยี่ยม มอบข้อแนะนำ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16(พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้วผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยาคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล เลขานุการ ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา