Cluster 16 ร่วมประชุมปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพฐ.

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในสังคมวิถีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ) เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะของครูผู้ช่วย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย