Cluster 16 ประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ (Evaluation Team) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ราย ได้แก่นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายไชยรัตน์ จินะราช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ณ ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงราย เขต 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย