#Cluster 16 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 6 ผอ.สพท. ใหม่ พัฒนาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้แทน สพฐ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ใน Cluster 16 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จำนวน 6 ราย ได้แก่ น.ส.รุ่งนภา ธิศรี ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางนภาพร แสงนิล ผอ.สพม.น่าน  นายธงชัย คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และนายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย