โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สถานศึกษาพอเพียง รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับนายไชยรัตน์ จินะราช ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ที่ได้มาประเมินฯ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ โดยมี ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผอ.โรงเรียน พร้อม คณะพระสงฆ์ คณะครู คณะกรรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ร่วมกันแสดงผลงาน นิทรรศการและนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษา ในรูปแบบสถานศึกษาพอ ณ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย