เลขาธิการสำนักลูกเสือแห่งชาติ ตรวจเยี่ยม การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักลูกเสือแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรม และตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมผู้บริหารการศึกษาหน่วยราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย