เรื่องที่ : 93 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

e-Clips ที่ : 93 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด