เยี่ยมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 หนุนพัฒนาการศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนางมาลินี นันต๊ะรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจความเรียบร้อย และความพร้อมรอบด้านของการจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดเรียนสัปดาห์แรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายในพร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาการศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา โดยมีนายองครักษ์ ณ อุบล ผอ.โรงเรียนและคณะครูรับมอบนโยบาย และมีนายสุพัฒน์ เตชาติ ผอ.ร.ร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง มาร่วมตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย