เยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนางมาลินี นันต๊ะรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจ ตรวจความเรียบร้อย และความพร้อมรอบด้านของการจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดเรียนสัปดาห์แรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเยี่ยมชมการพัฒนาด้านต่างๆ ภายในโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ โดยมี ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ผอ.โรงเรียนและคณะครูรับมอบนโยบาย และมีนายสุพัฒน์ เตชาติ ผอ.ร.ร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง และนายบุญรัตน์ พิมขาลี ผอ.ร.ร.บ้านโป่ง มาร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้าน่าซางเหนือ  ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย