เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน พร้อมก้าวสู่หน่วยงานดิจิทัล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค.63 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จำนวน 30 คน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่หน่วยงานดิจิตอล มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย