เปิดเวทีนำเสนอผลงานพนักงานราชการ สพป.เชียงราย เขต 1 พ.ศ.2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเวทีการนำเสนอตามตัวชี้ดวัด และจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ย.64 เพื่อประเมินผลงานและให้พนักงานราชการทุกคนต่างก็ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ นำไปปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย