เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Q-Info โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สพป.ชร.1-2

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Q-Info ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาครูรุ่นใหม่ : ภาคเหนือ ในกลุ่มเครือข่าย North 1 ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 1 – 3 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1และเขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน ณ ลักษณวรรณรีสอร์ท ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับกลุ่มเครือข่ายโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 1 – 3 จำนวน 14 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนผาขวาง ๒. โรงเรียนบ้านหนองผำ โรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น โรงเรียนบ้านแสนเจริญ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ๖. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา โรงเรียนแม่ตะละวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยโป้ง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว .โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี และโรงเรียนบ้านโปงน้ำร้อน