เปิดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย พัฒนาอย่างเข้ม ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 64 เพื่อให้มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย