อ.ก.ค.ศ. สพป.เชียงราย เขต 1ร่วมสักการะอนุสาวรีย์พญามังรายพร้อมรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าสักการะอนุสาวรีย์พญามังราย ก่อนเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) และถ่ายทอดสดผ่านช่อง OBEC Channel เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” เวลา 08.30 น. – 12.00 น. โดยประธานในพิธีได้แก่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 245 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จากห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ มายังห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย