อนุบาลหัวฝาย “โรงเรียนดี ใกล้วัด” รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับนายไชยรัตน์ จินะราช ประธานฯ และคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ที่ได้มาประเมินฯ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย โดยมี ดร.นฤมล พันลุตัน ผอ.โรงเรียน นำ พระสงฆ์ คณะครู นักเรียน คณะกรรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนเครือข่าย ผู้นำชุมชน ร่วมกันแสดงผลงาน นิทรรศการและนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาในรูปแบบ “โรงเรียนดี ใกล้วัด” ณ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย