สโมสรโรตารีเชียงราย บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์ ปันสู่น้อง” เด็กพิเศษ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์ ปันสู่น้อง” เพื่อส่งเสริมสุนทรียทางอารมณ์ จิตใจและสังคม ให้กับ เด็กพิเศษ ด้วยกิจกรรมศิลปะ ให้กับเด็กพิเศษ ระดับชั้น ป.1- ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1-3 จำนวน 40 คน อันกิจกรรมที่สโมสรโรตารีเชียงรายได้มาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับศิลปินสังกัดขัวศิลปะเชียงรายนำโดย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม และการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมและวัสดุอุปกรณ์ จาก สโมสรโรตารีนครพาน บริษัท นานมี จำกัด และครอบครัว Mr.จาเรด เจมส์ คาร์ที ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย