สมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฯ ถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้องสานพลังร่วมพัฒนาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายสุรเจต ปาลี ผอ.ร.ร.ผาขวางวิทยา ประธานในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 สร้างความเข็มแข็งและขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ รวมถึงการพัฒนาองค์กร ในบรรยากาศของการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้องแลพร้อมในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งเสริมประเพณีวัฒธรรมอันดีงามตามแบบล้านนาที่จะมีขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน ศกนี้ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย