สพ.เชียงราย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยการวาดภาพ Bar Model

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหาโดยการวาดภาพ(Bar Model) ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่นประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม และญี่ปุ่น ให้กับครูในสังกัด รุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การวาดภาพบาร์โมเดล โดยจะวาดเป็นรูปแบบบล็อก หรือ บาร์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่า Singapore Bar Model หรือSingapore Block Modeณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย