สพป.เชียงราย เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการรับ นักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนในสังกัด


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ ของ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) โรงเรียนอนุบาลเชียงรายและโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) อ.เมือง จ.เชียงราย