สพป.เชียงราย เขต 1 PLC และ FOUS GROUP Online ผอ.โรงเรียนร่วมโครงการ Montessori บริบท สพฐ. ระดับภาคเหนือ

วันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และ FOCUS GROUP Onlineกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการฯ ภายหลังจากที่ สพป.เชียงราย เขต 1ได้รับการ แต่งตั้ง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ บริบท สพฐ. ภาคเหนือ ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย