สพป.เชียงราย เขต 1 เร่งตรวจสอบและพร้อมสนับสนุนซ่อมแซมโรงเรียนสบเหตุวาตภัย

วันที่20 มกราคม 2565 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางเสาวลักษณ์ แก้วตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ เดินทางไปตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ้านปงเคียน ที่ประสบเหตุพายุฝนพัดรุนแรงจนทำให้สภาพโดยทั่วไป อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนได้รับความเสียหาย และตรวจสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน และโรงเรียนบ้านร่องหวาย เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมโดยเบื้องต้นได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป