สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดอาคารอนุสรณ์สันต้นเปา ครบรอบ 67 ปี ศรีอนุบาลเชียงรายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธี เปิดอาคารอนุสรณ์สันต้นเปา ครบรอบ 6 7 ปี ศรีอนุบาลเชียงรายอาคารแบบคู่แฝด 3 ชั้นพิเศษ อันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายโดยเฉพาะโดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการก่อสร้างจำนวนกว่าห้าสิบสามล้านบาท จำนวน 36 ห้องเรียน 10 ห้องปฏิบัติการ และ 2 ห้องประชุมใหญ่ เพื่อรองรับการย้ายรวมกัน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ซึ่งแต่เดิม มี 2 พื้นที่ เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถทำการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถให้บริการบุตรหลานของประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้เป็นอย่างดี  โดยนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย