สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดอบรมออนไลน์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้กับครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ของโรงเรียนที่มีเด็กบกพร่องทางสติปัญญารวม จำนวน 47 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 71 คนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับระดับสติปัญญา ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย