สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดอบรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 โรงเรียน 1 คุณภาพ) จำนวน 26 คน โดยมีนายโสภณ จุโลทก ข้าราชการบำนาญและหัวน้านักวิจัยภาคเหนือมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย