สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 โรงเรียนกลุ่มผางาม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 กลุ่มผางาม ให้กำลังใจและชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนและครูที่ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนรวม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม โรงเรียนบ้านสมานมิตร เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ต่อไป ณ โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย


งานศิลปหัตถกรรมได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แนะนําชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทํางานราชการให้น้อยลง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีการจัดต่อเนื่องกันตลอดมา มีหยุดเว้นช่วงบ้างเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ได้เปลี่ยนชื่องานไปก็หลายครั้ง นับว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงมากมาแต่ในอดีตนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 100 ปี