สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมวิทยากรกลุ่มสติปัญญาและออทิสติก จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพในยุคโควิด19

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยากรแกนนำ กลุ่มสติปัญญาและกลุ่มออทิสติก เพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรมไมโครซอฟทีม Microsoft Teams สำหรับวางแผนจัดเตรียมสื่อการสอน การนำเสนอ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนรวม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย