สพป.เชียงราย เขต 1 สอบสัมภาษณ์ นักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 แต่งตั้งให้นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี เตชนันท์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายรชวิศว์ บุญธรรม ผอ.ร.ร.บ้านป่ายางหลวงเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566(รอบที่ 1) จำนวน 8 ราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดทำแผนรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 3,935 อัตรา โดยความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด และจัดทำบัญชีรายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ (รอบที่ 1) ตามแผนอัตรารองรับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,987 คน ส่งมาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ดำเนินการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องปฏิบัติราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือโยกย้ายไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ